Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Štruktúra obecného úradu

Štruktúru obecného úradu tvoria tieto osoby:

○ Starosta obce: 
RNDr. Slávka GUTEKOVÁ
starostka@kapusany.sk
0907 941 770


○ Referát administratívno – správny a registratúry: 
Mgr. Magdaléna VERČIMÁKOVÁ
sekretariat@kapusany.sk
0907 842 151


○ Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky: 
Ing. Marián KAČALA
ekonomika@kapusany.sk
051/7941 102


○ Referát miestnych daní a poplatkov: 
Mgr. Jana TVERĎÁKOVÁ
jana.tverdakova@kapusany.sk
0907 301 131

 
○ Referát sociálnej práce: 
Bc. Iveta VOJTEKOVÁ 
iveta.vojtekova@kapusany.sk
0905 840 155


○ Referát stavebného poriadku a životného prostredia: 
Ing. Ján ANTOL
jan.antol@kapusany.sk
0907 612 950


○ Referát matriky, evidencie obyvateľstva: 
Mgr. Ľudmila REVAYOVÁ
ludmila.revayova@kapusany.sk 
0911 267 797


○ Referát strategického rozvoja: 
Mgr. Mária MAJIRSKÁ
maria.majirska@kapusany.sk
0918 670 547


○ Referentka OcÚ, knihovníčka: 
Mgr. Lucia MARCINOVÁ
lucia.marcinova@kapusany.sk
0918 924 136


○ Referát údržby a opráv:
Marta MARKUŠ - BUČKOVÁ
Martin GUTEK
Jozef JUHOŠ


○ Správca hradu: 
Zdenko PETRÁSEK