Dnes je sobota 30.09.2023, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Počasie

Referát sociálnej práce

Bc. Iveta VOJTEKOVÁ 
tel.: 0905 840 155
e-mail: iveta.vojtekova/zavináč/kapusany.sk

Popis pracovnej činnosti:

 1. vyhľadávacia činnosť, mapovanie, analýza prostredia a realizácia rozhodnutí,
 2. individuálna sociálna práca a asistencia klientom v nepriaznivej životnej situácii,
 3. poskytovanie poradenstva a asistencie v oblasti (osobnej hygieny, školskej dochádzky, návyky spojené s užívaním bytu, vedenie domácnosti, využívanie dávky, využívania voľného času, prevencie sociálno-patologických javov) v MRK
 4. poskytovanie pracovného poradenstva,
 5. zabezpečuje funkciu opatrovníka osobám, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony,
 6. administratívne činnosti a evidencia v rámci referátu,
 7. vypracovanie a realizácia plánu komunitnej práce (sociálnej inklúzie),
 8. koordinovanie aktivít a projektov cez ÚPSVaR SR, okresným súdom a inými inštitúciami,
 9. rieši priestupky v rámci referátu,
 10. zabezpečovanie tvorby obecného časopisu – Pod Kapušianskym hradom,
 11. príprava a zabezpečenie akcií a kultúrnych podujatí organizovaných obcou,
 12. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 13. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 14. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.