Dnes je sobota 30.09.2023, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Počasie

Správne poplatky

Matričný doklad (rodný, sobášny alebo úmrtný list): 5 EUR

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 1,50 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR: 16,50 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 33 EUR 
Uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom štátnymi občanmi SR: 16,50 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby: 16,50 EUR
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66 EUR
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 EUR
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,50 EUR
Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 199 EUR

Všetky poplatky sa platia v hotovosti v pokladni OcÚ.

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 EUR

Vydanie iných potvrdení vydaných ohlasovňou pobytu: 3 EUR

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.