Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Dátum: 12.03.2020
Autor: JT

  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020.

           Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou  pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí nezodpovední občania uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastov a ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou vzniku požiarov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že mesiace marec a apríl dlhodobo patria medzi mesiace, keď horí najčastejšie.

      Z výsledkov požiarovosti Slovenskej republiky, bolo podľa priestoru vzniku požiaru v roku 2019 evidovaných 210 lesných požiarov s priamou škodou 1 123 055 - €, pri ktorých  sa zranili dve osoby. V ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 3 472 požiarov s priamou škodou 2 829 990,- €, pri ktorých zomreli tri osoby a 14 osôb bolo zranených.  

      Podľa rozboru požiarovosti za rok 2019 v okrese Prešov, príslušníci Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 69 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 8 požiarov viacej. V 48 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 16 prípadov viacej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 2 890,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov boli zaznamenané štyri lesné požiare v katastri obci Chminianske Jakubovany a Drienovská Nová Ves. Priame škody boli vyčíslené  na 12 550 - €.

       V lesnom hospodárstve v okrese Sabinov boli zaznamenané tri lesné požiare v katastrálnom území mesta Lipany a obci Ľutina a Olejníkov. Priame škody boli vyčíslené  na 200 - € a uchránené hodnoty na 2300 - €. Hasiči z hasičských staníc Sabinov a Lipany, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovali pri 70 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o  23 požiarov viacej. V  53 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 21 požiarov viacej. Priame škody boli vyčíslené  na 1 105,- €.

     Každoročne sa opakujúcim javom je vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok.