Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Preventívne opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 11.03.2020
Autor: JT

Vážení občania,

v zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijíma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.

Z uvedeného dôvodu:

  • sa všetkým klientom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, t. j. od 9.3.2020 do odvolania, rušia všetky termíny na úradoch práce. Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností UoZ; ďalší termín kontaktu Vám úrad oznámi písomne, a to listom alebo e-mailom.
  • v prípade, že si chcete podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, za osobné podanie žiadosti budeme v čase krízového režimu považovať aj  podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania
  • nepredloženie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností UoZ
  • sa rušia všetky pripravované výberové konania a všetky aktivity pre UoZ (poradenské a vzdelávacie aktivity)
  • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností UoZ

Na základe vyššie uvedeného Vás vyzývame, aby ste všetky doklady prioritne doručovali úradu e-mailom, oznámili telefonicky príp. zaslali poštou, v nevyhnutnom prípade odovzdali na recepcii úradu.